Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo sinh hoạt lớp tháng 9 năm 2018
04.09.2018

Trường ĐHNL, ĐHH thông báo tổ chức sinh hoạt lớp tháng 9 năm 2018 cụ thể như sau:

window.onload = function() { document.addEventListener("contextmenu", function(e){ e.preventDefault(); alert('Khong the click chuot phai') }, false); } />

Vui lòng xem chi tiết Nội dung Sinh hoạt lớp tháng 9/2018 tại: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/204-TB-DHNL-676


URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3720

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn