Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Công ty TNHH VIBO tuyển dụng
01.08.2018

Ngành tuyển: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Quản lý thủy sản

img36


URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3708

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn