Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học và văn bằng hai hệ chính quy, năm 2018
27.07.2018

Theo thông báo số 64/TB-ĐHNL ngày 06/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc thông báo tuyển sinh đại học chính quy liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học và văn bằng hai, năm 2018 là ngày 11 - 12/8/2018. Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có đủ thời gian ôn tập trước khi thi, nay Trường điều chỉnh ngày thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học và văn bằng hai hệ chính quy năm 2018 như sau:

1. Thời gian thi: ngày 15 và 16/9/2018.

2. Lịch thi:

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Địa điểm

Liên thông

Văn bằng hai

8h00, 15/9/2018

Sáng

Thí sinh tập trung nghe phổ biến quy chế thi, nhận phòng thi

Phòng C5

13h30, 15/9/2018

Chiều

Cơ bản

Toán cao cấp

Phòng thi

7h30, 16/9/2018

Sáng

Cơ sở ngành

Sinh học đại cương (Vật lý)

Phòng thi

13h30, 16/9/2018

Chiều

Chuyên ngành

-

Phòng thi

Thí sinh xem danh sách dự thi tại website http://huaf.edu.vn và tại phòng Đào tạo đại học từ ngày 11/9/2018.

3. Hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 07/9/2018.

4. Địa điểm thi: tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, địa chỉ số 102 đường Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế.

5.Đăng ký ôn tập: Thí sinh đăng ký ôn tập trực tiếp tại phòng Đào tạo (hoặc địa chỉ email: daotao@huaf.edu.vn) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2018. Lịch ôn tập dự kiến từ ngày 01 - 09/9/2018 tại trường Đại học Nông Lâm./.
URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3703

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn