Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Khóa tập huấn lần thứ 3 về “Tìm nguồn tài chính cho các hoạt động Biến đổi khí hậu tại các cơ sở giáo dục đại học”
12.07.2018

Trong khuôn khổ dự án REACT do chương trình Eramus+ tài trợ, Khoá Tập huấn lần thứ 3 về “Tìm nguồn tài chính cho các hoạt động Biến đổi khí hậu tại các cơ sở giáo dục đại học” đã được tổ chức bởi Trường Đại học Nông nghiệp Hoàng Gia Campuchia (RUA) từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 năm 2018.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, Giáo sư Ngo Bunthan - Hiệu trưởng của RUA, và Tiến sĩ Roberto Escarre - Trưởng phòng Quản lý các dự án Quốc tế của Đại học Alicante đã đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay của các nước phát triển và vai trò của các trường đại học trong các hoạt động Biến đổi khí hậu tại các nước này.

 

Giáo sư Ngo Bunthan – Hiệu trưởng RUA – Phát biểu khai mạc

 

Nội dung chính của khoá tập huấn gồm:

 ·        Cung cấp thông tin các nguồn viện trợ hiện nay từ Cộng đồng Châu Âu dành cho cácnghiên cứu nói chung và Biến đổi khí hậu nói riêng;

 ·        Tập huấn cách thức viết các đề xuất dự án quốc tế về các nghiên cứu nói chung và về Biến đối khí hậu nói riêng nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn ngân sách nhà nước.

 

  Khóa Tập huấn được thực hiện theo phương pháp kết hợp lý thuyết với các bài tập thực hành được thực hiện trong các nhóm nhỏ. Do chủ đề tập huấn có tính thiết thực cao nên các học viên đã thảo luận sôi nổi trong suốt khoá tập huấn.

 

Học viên thảo luận trong khoá tập huấnURL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3696

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn