Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Tập huấn “Lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu: lý thuyết và thực tiễn” và Seminar về "Biến đổi khí hậu: Hiện trạng và kế hoạch tương lai đối với nghiên cứu"
25.06.2018

Trong hai ngày (từ 22 đến 23.06.2018), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức Tập huấn “Lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu: lý thuyết và thực tiễn” và Seminar về "Biến đổi khí hậu: Hiện trạng và kế hoạch tương lai đối với nghiên cứu". Đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án REACT mà trường Đại học Nông Lâm đang thực hiện.

Tham dự hoạt động, có: PGS.TS. Lê Văn An- Hiệu trưởng trường ĐHNL; TS. Ngô Tùng Đức- Trưởng phòng đào tạo; TS. Nguyễn Ngọc Huy- cán bộ giảng viên trường Đại học Việt Nhật; các cán bộ giảng viên đến từ Đại học Khoa học và xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM; cùng các cán bộ nghiên cứu của trường ĐHNL và một số học viên cao học của trường.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Lê Văn An cho biết: Một trong những yêu cầu của các trường đại học hiện nay là chương trình đào tạo phải được thường xuyên cập nhật và thay đổi. Để đáp ứng được sự thay đổi thì những vấn đề như biến đổi khí hậu, quản lý thảm họa, phát triển bền vững là những vấn đề đòi hỏi chương trình đào tạo của nhà trường hiện nay phải biết lồng ghép và thực hiện nội dung này trong chương trình đào tạo.

Tại các buổi tập huấn và Seminar, người tham dự được lắng nghe các nội dung về cách tiếp cận nghiên cứu và nghiên cứu trường hợp liên quan đến biến đổi khí hậu; Hiểu thực tế và giá trị cộng đồng do TS. Ngô Tùng Đức trình bày; Biến đổi khí hậu: từ lý thuyết đến thực tiễn và cách tiếp cận nghiên cứu được TS. Nguyễn Ngọc Huy trình bày.

Thông qua chia sẻ và thảo luận, đây là dịp giúp các cán bộ nghiên cứu, các học viên cao học có những ý kiến trao đổi với nhau làm sao để giúp Nhà trường, các cơ quan nhận thức đầy đủ hơn về vấn đề biến đổi khí hậu, ứng phó với biến đổi khí hậu trong quá trình tổ chức nghiên cứu, phát triển chương trình đào tạo như thế nào.

PGS.TS. Lê Văn An phát biểu tại chương trình

TS. Nguyễn Ngọc Huy trình bày tại chương trình

TS. Ngô Tùng Đức trình bày tại chương trình


Chia sẻ, thảo luận từ người tham dự


Chia sẻ, thảo luận từ người tham dựURL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3684

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn