Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Kế hoạch và mẫu đơn đăng ký tình nguyện hè 2018
22.06.2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018 của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế;

Thực hiện công văn số 2206/ BGDĐT-GDCTHSSV ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình tình nguyện hè năm 2018 với Khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Trường Đại học Nông Lâm chung tay xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh".

Các chương trình hoạt động

Chương trình 1: Tình nguyện hè tại Trường Đại học Nông Lâm

- Thời gian: ngày 07/07/2018 đến 08/07/2018.

Chương trình 2: Tình nguyện hè tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, và Trung tâm thực hành Phú Thuận,Viện Nghiên cứu phát triển

- Thời gian: từ ngày 10/07/2018 đến ngày 15/07/2018.

Chương trình 3: Tình nguyện hè tại xã Triệu Nguyên, huyện Dakrong, tỉnh Quảng Trị

- Thời gian: từ ngày 11/07/2018 đến ngày 17/07/2018.

Chương trình 4: Tình nguyện hè tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thời gian dự kiến: từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018.

Chương trình 5: Tình nguyện hè tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thời gian: từ ngày 19/08/2018 đến ngày 24/08/2018.

Chương trình 6: Tình nguyện hè tại xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thời gian: từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018.

Chương trình 7: Tiếp sức mùa thi – Tiếp sức đến trường.

- Thời gian: từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2018.

Chương trình 8: Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2018

- Thời gian: Tháng 07-08/2018

Chương trình 9: Tình nguyện hè tại trại thực hành Thủy An, Tp Huế.

- Thời gian: từ ngày 10/08/2018 đến ngày 20/08/2018.

Nội dung chi tiết và mẫu đơn đăng ký xem tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/06-KH-DHNL-DTN-668URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3683

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn