Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Công ty Sunjin Vina tuyển dụng 2018
30.05.2018

Vị trí tuyển dụng: Thủy sản; Marketing; Nghiên cứu và phát triển
URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3673

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn