Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo Hội thảo quốc tế 2018 tại trường ĐH Công nghệ Rajamangala Isan, phân hiệu tại Surin, Thái Lan
30.05.2018

Hội thảo quốc tế Surin Rajamangala lần thứ 1 (1st RSIC) là một diễn đàn quốc tế dành cho các học giả, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học trao đổi và chia sẻ kiến thức, ý kiến và kết quả nghiên cứu mới về tất cả lĩnh vực liên quan đến khoa học nông nghiệp và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế. Mục đích của hội thảo nhằm thúc đẩy sự hợp tác chuyên môn từ các nhà khoa học trong nghiên cứu.

Hội thảo sẽ được diễn ra từ 29-31 tháng 08 năm 2018 tại trường ĐH Công nghệ Rajamangala Isan, phân hiệu tại Surin, Thái Lan.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: http://www.surin.rmuti.ac.th/rsic2018/URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3671

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn