Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Hội nghị hiệp thương Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm (nhiệm kỳ 2015-2018)
09.02.2018

Thực hiện công tác xây dựng tổ chức Hội và cán bộ Hội theo Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên trường Đại học Nông Lâm Huế; được sự đồng ý và hướng dẫn của Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế, vào ngày 03/2/2018, tại phòng họp số 3, trường Đại học Nông Lâm, Ban Chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm đã tiến hành Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành, Ban Thư ký và chức danh chủ chốt Hội Sinh viên trường.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thầy giáo PGS.TS Phùng Thăng Long – Phó hiệu trưởng Nhà trường;  đồng chí, Lê Chí Hùng Cường – Phó chủ tịch Hội sinh viên Đại học Huế - Bí thư đoàn trường Đại học Nông Lâm.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi Hội nghị:

Với nguyên tắc hiệp thương dân chủ, căn cứ vào đề án kiện toàn BCH Hội sinh viên, căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của các đơn vị trực thuộc của Hội sinh viên trường; Hội nghị đã tiến hành hiệp thương bầu kiện toàn bổ sung nhân sự và Ban kiểm tra Hội sinh viên.

DANH SÁCH HIỆP THƯƠNG BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NHIỆM KỲ 2015 – 2018

STT

Họ và tên

Đơn vị

Năm Sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn Giáo

Đoàn/

Đảng viên

1

Nguyễn Ngọc Thanh

Giảng viên

1990

Nam

Quảng Bình

Kinh

Không

Đảng viên

2

Đỗ Thị Thu Ái

Giảng viên

1993

Nữ

Quảng Trị

Kinh

Không

Đảng viên

3

Phạm Trần Kim Chi

Cán bộ

1992

Nữ

Hải Dương

Kinh

Không

Đoàn viên

4

Trần Công Định

KHCT48B

1996

Nam

Quảng Nam

Kinh

Không

Đoàn viên

5

Lê Thị Thanh Huyền

Thú Y 49 Green

1997

Nữ

Hà Tĩnh

Kinh

Không

Đảng viên

6

Nguyễn Thị Vĩnh Giang

TY47

1994

Nữ

Quảng Trị

Kinh

Không

Đoàn viên

7

Phạm Thị Quỳnh Giang

QLDA48

1996

Nữ

Quảng Bình

Kinh

Không

Đoàn viên

8

Trương Tuyết Anh

QLĐ49A

1997

Nữ

Hà Tĩnh

Kinh

Không

Đoàn viên

9

Đoàn Hoàng Quỳnh Anh

KHCT49B

1997

Nữ

TT Huế

Kinh

Không

Đảng viên

10

Nguyễn Thị Minh Trang

CNTP48A

1995

Nữ

TT Huế

Kinh

Không

Đoàn viên

11

Lê Như Mẫn

Lâm Nghiệp 49A

1996

Nam

Đà Nẵng

Kinh

Không

Đoàn viên

12

Lê Bá Hiển

Chăn nuôi 49

1996

Nam

Quảng Trị

Kinh

Không

Đoàn viên

13

Nguyễn Thị Thanh

Ngư Y 49

1997

Nữ

Quảng Ngãi

Kinh

Không

Đảng viên

14

Trần Lê Thùy Dung

Khuyến Nông 49

1997

Nữ

Nam Định

Kinh

Không

Đoàn viên

15

Hoàng Thị Kim Oanh

QLDĐ50

1998

Nữ

Lạng Sơn

Tày

Không

Đoàn viên

16

Trần Nguyên Bảo

Nông học 50

1998

Nam

Quảng Nam

Kinh

Không

Đoàn viên

17

Nguyễn Thị Thu Thảo

Chăn nuôi 50GF

1998

Nữ

Hà Tĩnh

Mán

Không

Đoàn viên

18

Huỳnh Nhật Vinh

KTCSHT49

1997

Nam

Quảng Nam

Kinh

Không

Đoàn viên

19

Trần Thị Thùy Linh

CNTP49C

1997

Nữ

Nghệ An

Kinh

Không

Đoàn viên

20

Nguyễn Đình Hữu Đường

PTNT50A

1998

Nam

Kon Tum

Kinh

Không

Đoàn viên

21

Nguyễn Việt Hoàng

NTTS 51A

1999

Nam

Quảng Binh

Kinh

Không

Đoàn viên

DANH SÁCH HIỆP THƯƠNG BAN KIỂM TRA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NHIỆM KỲ 2015 – 2018

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Năm Sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn Giáo

Đoàn/Đảng viên

1

Đỗ Thị Thu Ái

Giảng viên

1993

Nữ

Quảng Trị

Kinh

Không

Đảng viên

2

Trần Công Định

KHCT48B

1996

Nam

Quảng Nam

Kinh

Không

Đoàn viên

3

Nguyễn Khắc Bảo

CNTY50GF

1997

Nam

Nghệ An

Kinh

Không

Đảng viên

4

Nguyễn Đức Hoàng

QLĐĐ49A

1997

Nam

Quảng Trị

Kinh

Không

Đoàn viên

5

Trần Vũ Bình Huy

Lâm nghiệ 50

1998

Nam

Quảng Bình

Kinh

Không

Đoàn viênURL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3571

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn