Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thư mời viết bài cho tạp chí KH&CNNN trường ĐHNL Huế số 02
16.05.2017

Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo in số 114/GP-BTTT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đã được Cục Thông tin KHCN Quốc gia - Bộ KHCN cấp mã: ISSN 2588 – 1256.

Sau 3 tháng triển khai, Tạp chí đã xuất bản số đầu tiên vào ngày 30 tháng 06 năm 2017 với 20 bài báo khoa học của các tác giả cả trong và ngoài trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. In 250 cuốn với độ dày 204 trang/cuốn, Tạp chí công bố các kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên quan khác với quy trình phản biện bài báo nghiêm ngặt qua 2 - 3 vòng phản biện và duyệt ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Tạp chí đang tập trung xuất bản trực tuyến để bạn đọc truy cập miễn phí tại địa chỉ: http://tapchi.huaf.edu.vn, tiến đến xin xuất bản các số bằng tiếng Anh.

Với mục tiêu hướng đến 1 tạp chí uy tín, chất lượng và có nét đặc trưng riêng về lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, Tạp chí trân trọng kính mời và kêu gọi tất cả các nhà khoa học trong toàn trường và ngoài trường gửi bài đăng có chất lượng cho tạp chí số thứ 2 sẽ được phát hành vào tháng 9 năm 2017. Tạp chí sẽ nhận đăng các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, tài nguyên, và môi trường và các lĩnh vực liên quan khác.

Kinh phí phản biện và xuất bản: Các tác giả không phải nộp, mọi chi phí do Trường Đại học Nông Lâm Huế chi trả.

Đề nghị các tác giả/nhóm tác giả gửi bản thảo bài đăng về Tòa soạn Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế trước ngày 15/08/2017 qua email: tapchidhnl@huaf.edu.vn và bản gốc có chữ ký gửi đến Tòa soạn Tạp chí tại địa chỉ 102 Phùng Hưng, Tp. Huế, điện thoại liên hệ: 0234 3525049. Bài viết không quá 10 trang khổ giấy 19 cm x 26.5 cm, cỡ chữ 11 và theo qui định của “Thể lệ viết-gửi bài và Mẫu hướng dẫn chi tiết viết bản thảo” kèm theo thư mời này.

Ban biên tập Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Vui lòng xem Thể lệ viết bài tại đây: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/02-TM-DHNL-KHCN-544

URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3372

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn