Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học
03.05.2017

Quyết định cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐHNL, ĐHH &
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học


Vui lòng xem Chi tiết Quyết định tại Link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/23-QD-KDCL-518URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3360

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn