Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Thông báo Giới thiệu thông tin về chương trình DAAD
27.04.2017

Nhằm giúp cán bộ và giảng viên trường ĐHNL Huế tiếp cận cơ hội học tập tại Đức bằng Tiếng Anh, Phòng KHCN-HTQT và Đại diện Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) sẽ phối hợp tổ chức buổi giới thiệu thông tin về chương trình DAAD, cụ thể như sau:
Thời gian: 13h30-16h30 ngày 04 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp 3

Nội dung:

+ Giới thiệu nước Đức và hệ thống giáo dục của Đức;

+ Các chương trình học bổng sau đại học của DAAD và các chương trình hỗ trợ của DAAD dành cho Chương trình Học bổng Chính phủ Việt Nam;

+ Hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký và giải đáp các thắc mắc.

Phòng KHCN-HTQT thông báo và đề nghị quý đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin này đến cán bộ, giảng viên có quan tâm tham dự buổi thông tin trên.URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3357

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn