Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Báo cáo Tự đánh giá trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2016
22.08.2016

Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế công khai Báo cáo Tự đánh giá trường để kiểm định chất lượng giáo dục.


1. CHI TIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ NĂM 2016URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3153

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn