LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 26-07-2021 đến ngày 30-07-2021
Thứ/Ngày Thời
gian
Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ Hai
26.7.2021
07:00 Dâng hương Nghĩa trang Thành phố Huế
(Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, 27/7/1947-27/7/2021)
(Chia nhóm nhỏ, nên đi phương tiện riêng, thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y Tế)
- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
- Ban Giám đốc ĐHH;
- Đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể ĐHH.
Nghĩa trang Thành phố Huế Bí thư Đảng ủy
Đại học Huế
09:00 Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2021 Hội đồng theo Quyết định số 526/QĐ-ĐHNL ngày 23/7/2021 Phòng họp
số 01
Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng
Trần Thanh Đức
15:00 Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KH &CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy bóp bóng trợ thở tự động phục vụ điều trị bệnh nhân hô hấp trong bối cảnh dịch COVID-19”, Mã số: DHH2020-02-130-NV do TS. Vũ Văn Hải làm chủ nhiệm - Theo Quyết định:
- Chủ nhiệm và thành viên đề tài;
- Đại diện BCN khoa CNTY;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp số 03 Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
15:30 Dâng hương, hoa Nghĩa trang Thành phố Huế (Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, 27/7/1947-27/7/2021)
và sinh hoạt hội định kỳ
- Khách mời;
- Toàn thể thành viên Hội CCB và con Liệt sĩ.
Nghĩa trang Thành phố Huế Chủ tịch Hội CCB
Thứ Ba
27.7.2021
08:00 Họp Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở Trường Đại học Nông Lâm Hội đồng Sáng kiến và Tổ giúp việc theo Quyết định số 524/QĐ-ĐHNL ngày 23/7/2021 Phòng họp số 03 Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng
Trần Thanh Đức
14:00 Tiếp CBVC, NLĐ theo chương trình tiếp công dân - Ban Giám hiệu (Thầy Lê Đình Phùng);
- Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC.
Phòng họp số 01 Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
Thứ Tư
28.7.2021
07:30 Họp Hội đồng Đại học Huế
(Bố trí ngồi giãn cách, tuân thủ quy định 5K)
- Đại biểu (có giấy mời);
- Thành viên Hội đồng ĐHH;
(đại biểu và thành viên Hội đồng ở ngoài thành phố Huế  tham dự họp trực tuyến).
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
Đại học Huế
14:00 Hội đồng xét chọn nhóm NCM cấp trường năm 2021. Xét chọn nhóm: “GIS, viễn thám và nông nghiệp chính xác” do TS. Phạm Hữu Tỵ làm trưởng nhóm - Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm và thành viên nhóm nghiên cứu.
Phòng họp số 03 Chủ tịch Hội đồng
14:00 Họp xét học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2020-2021 - Hiệu trưởng;
-Trưởng ban CVHT các khoa;
- Lãnh đạo Phòng ĐT&CTSV và Chuyên viên Thái Doãn Hùng.
Phòng họp
số 01
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
14:00 Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022. - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHH ngày 21/7/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
 (Thành viên dự họp tuân thủ nghiêm quy tắc 5K phòng chống dịch COVID-19)
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Phó Giám đốc
Đỗ Thị Xuân Dung  Chủ tịch Hội đồng
15:30 Hội đồng xét chọn nhóm NCM cấp trường năm 2021. Xét chọn nhóm: “Nghiên cứu chuỗi giá trị nông sản và quản trị tài nguyên bền vững” do TS. Hoàng Dũng Hà làm trưởng nhóm - Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm và thành viên nhóm nghiên cứu;
- Đại diện BCN khoa PTNT.
Phòng họp số 03 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm
29.7.2021
08:00 Họp đánh giá, xếp loại và xét TĐKT năm học 2020 - 2021 Hội đồng và Tổ giúp việc theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHNL ngày 23/7/2021 Phòng họp số 03 Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng
Trần Thanh Đức
08:00 Hội đồng đánh giá cấp cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ quỹ gen: “Điều tra tình hình phân bố và phục tráng nguồn giống một số cây Nông nghiệp: lúa rẫy (Nhe mùa, Ba Trăng, Ba Toon), ngô nếp Hội An”
Cơ quan chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam.
- Hội đồng theo Quyết định
- Đại diện Phòng KH,HTQT &TTTV.
Phòng họp số 04 Chủ tịch Hội đồng
09:00 Họp triển khai Chương trình VLIR-IUC năm tài chính 2021-2022 Thành viên Ban Điều hành Chương trình và Văn phòng Chương trình theo Quyết định số 667/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 5 năm 2021 Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế  Giám đốc Chương trình
14:00 Hội đồng đánh giá đề cương cho NCS Trần Vinh Phương, ngành Nuôi trồng thủy sản - Hội đồng theo quyết định;
- Phòng ĐT&CTSV.
Phòng họp
số 04
Chủ tịch Hội đồng
14:00 Hội đồng xét chọn nhóm NCM cấp trường năm 2021. Tên nhóm: “Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn, kháng nấm của Streptomyces và bước đầu tạo chế phẩm sinh học có tiềm năng ứng dụng trong bảo quản trái cây” do PGS.TS. Nguyễn Hiền Trang làm trưởng nhóm - Theo Quyết định:
- Chủ nhiệm và thành viên nhóm nghiên cứu;
- Đại diện BCN khoa CK&CN.
Phòng họp số 03 Chủ tịch Hội đồng
15:30 Hội đồng xét chọn nhóm NCM cấp trường năm 2021. Xét chọn nhóm: “Sản xuất giống và công nghệ nuôi trồng thủy sản” do TS. Nguyễn Văn Huy làm trưởng nhóm - Theo Quyết định;
- Chủ nhiệm và thành viên nhóm nghiên cứu;
- Đại diện BCN khoa Thuỷ sản.
Phòng họp số 03 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Sáu
30.7.2021
07:30 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Phương Đông, ngành Khoa học cây trồng – Hình thức trực tuyến - Hội đồng theo quyết định;
- Phòng ĐT&CTSV;
- Khách mời;
- Người quan tâm.
Phòng họp
số 03
Chủ tịch Hội đồng
08:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Huế lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư và Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, nhiệm kỳ 2025-2030 (Bước 1)
(Bố trí ngồi giãn cách, thực hiện nghiêm 5K)
* Đại học Huế:  
- Đảng ủy viên ĐHH;
- Ủy viên Thường vụ Công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội SV.
* Các trường đại học, viện thành viên:
- Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cơ sở;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Viện trưởng, Phó Viện trưởng.
Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
13:30 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Xuân Vũ, ngành Khoa học cây trồng – Hình thức trực tuyến - Hội đồng theo quyết định;
- Phòng ĐT&CTSV;
- Khách mời;
- Người quan tâm.
Phòng họp
số 03
Chủ tịch Hội đồng
14:00 Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2025-2030 (Bước 2) * Đại học Huế:
- Đảng ủy viên Đại học Huế.
Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Thường trực Đảng ủy Đại học Huế