LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 22-02-2021 đến ngày 23-02-2021
Thứ/Ngày Thời
gian
Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ Hai
22.02.2021
07:30 Giảng dạy và học tập học kỳ 2, năm học 2020-2021 (theo phương thức trực tuyến) - Giảng viên và sinh viên toàn trường    
08:00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo để sơ tuyển đề xuất nhiệm vụ cấp Bộ năm 2022 và Chương trình KHCN cấp Bộ 2022 Hội đồng KH&ĐT Trường theo Quyết định số 195/QĐ-ĐHNL ngày 09 tháng 4 năm 2020 và Quyết định 1015/QĐ-ĐHNL ngày 12 tháng 11 năm 2020 Phòng họp
số 01
Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng
Trần Thanh Đức
Thứ Ba
23.02.2021
08:00 Bí thư Đảng ủy tiếp dân - Bí thư Đảng ủy;
- Đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy;
- VP Đảng ủy.
Phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy Bí thư Đảng ủy
Trần Thanh Đức
14:00 Họp Ban tư vấn tuyển sinh năm 2021 - Ban Giám hiệu;
- Trưởng các phòng: ĐT&CTSV; TC,HC&CSVC; KHTC; KH,HTQT&TTTV;
- Trưởng/phụ trách các Khoa;
- Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV;
- Phụ trách bộ phận IT QBTS online.
Phòng họp
số 03
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
Thứ Tư
24.02.2021
07:30 Bí thư Đảng ủy Đại học Huế tiếp dân - Bí thư Đảng ủy ĐHH;
- Đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHH;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể ĐHH.
Phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy ĐHH, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy
Đại học Huế
08:00 Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài và chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2022 của Đại học Huế. Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 147/QĐ-ĐHH ngày 18/02/2021 của Giám đốc Đại học Huế. Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc ĐH Huế Chủ tịch Hội đồng
14:00 Họp tập thể lãnh đạo - Tập thể lãnh đạo;
- VP Đảng ủy.
Phòng họp
số 01
Bí thư Đảng ủy
Trần Thanh Đức
14:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Đại biểu mời;
- Đảng ủy viên;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
- Chủ tịch Hội đồng trường;
- Trưởng và Phó các đơn vị;
- Chi ủy trực thuộc;
- Bí thư, Phó Bí thư (Chi bộ không có Chi ủy);
- Ban Thường vụ Công đoàn trường;
- Bí thư, Phó Bí thư ĐTN; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch HSV;
- Giảng viên, viên chức có học vị Tiến sĩ, chức danh GS, PGS; danh hiệu NGND, NGƯT.
Nhà Đa
 chức năng
Bí thư Đảng ủy
Trần Thanh Đức
15:00 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu miền Trung và Phó giám đốc các Trung tâm trực thuộc trường - Đại biểu mời;
- Đảng ủy viên;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
- Thành viên Hội đồng trường là viên chức của Nhà trường;
- BCH Công đoàn trường;
- Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB;
- Trưởng và Phó các đơn vị;
- Bí thư các chi bộ;
- Chủ tịch Công đoàn bộ phận;
- Trưởng Bộ môn/Phụ trách Bộ môn;
- Giám đốc/Phụ trách các Trung tâm trực thuộc khoa.
Nhà Đa
chức năng
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
16:00 Hội nghị Đảng ủy rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý - Đại biểu mời;
- Đảng ủy viên.
Phòng họp
số 01
Bí thư Đảng ủy
Trần Thanh Đức
16:30 Họp tập thể lãnh đạo - Tập thể lãnh đạo;
- VP Đảng ủy.
Phòng họp
số 01
Bí thư Đảng ủy
Trần Thanh Đức
Thứ Năm
25.02.2021
14:00 Họp xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 - Hiệu trưởng;
- Phòng ĐT&CTSV: Trưởng phòng, phó phòng phụ trách CTSV và chuyên viên;
- Phòng TCHC&CSVC: Trưởng phòng, Bộ phận Y tế và Bảo hiểm sinh viên;
- Trưởng ban CVHT các khoa;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.
Phòng họp
 số 01
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
15:00 Họp xét học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Hiệu trưởng;
- Phòng ĐT&CTSV: Trưởng phòng, phó phòng phụ trách CTSV và chuyên viên;
- Trưởng ban CVHT các Khoa;
- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.
Phòng họp
số 01
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
Thứ Sáu
26.02.2021
15:00 Làm việc với Công ty Cổ phần 1-5 - Công ty Cổ phần 1-5;
- Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐT&CTSV, KH, HTQT&TTTV;
- Lãnh đạo phòng TC, HC&CSVC (Đ/c Thành, Đ/c Nhật);
- Đại diện BCN các Khoa: CNTY, CK&CN, LN.
Công ty
Cổ phần 1-5
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
&
Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần 1-5