LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 19-10-2020 đến ngày 22-10-2020

Thứ/ Ngày

Thời

gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Thứ Hai

19.10.2020

09:00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học (đợt 2) năm 2020

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1355/QĐ-ĐHH ngày 10/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc ĐH Huế

Chủ tịch Hội đồng

14:00

Làm việc với Công ty Daystar

- Ban giám hiệu;

- Ban thanh tra nhân dân;

- Lãnh đạo Phòng: KT,BĐCLGD,TT&PC;

ĐT&CTSV;

- Công ty Daystar.

Phòng họp số 01

Hiệu trưởng

Trần Thanh Đức

14:00

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “ Đánh giá phân bố và tình trạng hiện nay của các loài Cu li (Nycticebus spp.) và các loài Khỉ (Macaca spp.) ở khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam”, Mã số: DHH2018-02-106 do PGS.TS. Nguyễn Văn Minh làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định ;

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên đề tài;

- Đại diện BCN khoa Lâm nghiệp;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội đồng

15:30

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KH &CN cấp Đại học Huế “ Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng các loài keo theo hướng kinh doanh gỗ lớn ở tỉnh Quảng Trị”, Mã số: DHH2018-02-105 do ThS. Trần Thị Thúy Hằng làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định ;

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên đề tài;

- Đại diện BCN khoa Lâm nghiệp;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội đồng

15:30

Làm việc và ký kết hợp tác với Công ty Quý Khanh

- Ban giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng ĐT&CTSV.

Phòng họp số 01

Hiệu trưởng

Trần Thanh Đức

Thứ Ba

20.10.2020

08:00

Hội ý tập thể lãnh đạo mở rộng

- Tập thể lãnh đạo;

- Trưởng/Phụ trách và phó các phòng: TCHC&CSVC; ĐT&CTSV; KH, HTQT&TTTV; KHTC; KT,BĐCLGD, TT&PC.

Phòng họp số 01

Hiệu trưởng

Trần Thanh Đức

17:30

Họp BCH Đoàn trường mở rộng

- BCH Đoàn trường;

- BTK Hội sinh viên;

- Bí thư các Liên chi đoàn;

- Đội trưởng các CLB, Đội – nhóm.

Phòng họp

Số 03

Bí thư

Đoàn thanh niên

Thứ Tư

21.10.2020

08:00

Hội đồng đánh giá chuyên đề cho NCS Trần Trọng Tấn, ngành Quản lý đất đai

- Hội đồng theo quyết định.

Phòng họp

Số 04

Chủ tịch Hội đồng

09:30

Họp bàn triển khai các hoạt động Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo năm học 2020 - 2021

- Ban giám hiệu (Thầy Phùng);

- Lãnh đạo phòng KH,HTQT&TTTV và các chuyên viên phụ trách;

- Lãnh đạo phòng ĐT&CTSV (Phụ trách CTSV);

- Bí thư Đoàn trường và các Liên chi Đoàn; Chủ tịch Hội sinh viên;

- CBVC đã tham gia các khóa tập huấn Khởi nghiệp năm 2020 (có thông báo đến từng cá nhân).

Phòng họp

số 03

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Phùng

08:00

Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (đợt năm 2020):

* 08g00 - 08g45: Hội đồng số 08;

* 08g45 - 09g30: Hội đồng số 03;

* 09g30 - 10g15: Hội đồng số 04;

* 10g15 - 11g00: Hội đồng số 07.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1433/QĐ-ĐHH ngày 29/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;

- Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên;

- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

08:00

Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (đợt năm 2020):

* 08g00 - 08g45: Hội đồng số 13;

* 08g45 - 09g30: Hội đồng số 05;

* 09g30 - 10g15: Hội đồng số 14;

* 10g15 - 11g00: Hội đồng số 12.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1433/QĐ-ĐHH ngày 29/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;

- Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên;

- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

14:00

Hội đồng đáng giá, thẩm định các quy trình công nghệ “tưới tiết kiệm nước trồng cây dược liệu” phục vụ triển khai dự án trồng cây Dược liệu giai đoạn 2021-2025

- Theo Quyết định 910/QĐ-ĐHNL ngày 16 tháng 10 năm 2020;

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên đề tài;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 01

Chủ tịch Hội đồng

16:00

Họp xét Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2019 - 2020

- Trưởng Ban CVHT các Khoa;

- Lãnh đạo Phòng ĐT&CTSV;

- Lãnh đạo Phòng KH-TC.

Phòng họp số 03

Hiệu trưởng

Trần Thanh Đức

Thứ Năm

22.10.2020

08:00

Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân

- PGĐ Trương Quý Tùng;

- Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TTPC.

Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi

Phó Giám đốc

Trương Quý Tùng

08:00

Họp bàn kế hoạch triển khai Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020 – 2021

* Các trường đại học thành viên:

- Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (Thầy Nguyễn Tiến Long)

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Phó Giám đốc

Huỳnh Văn Chương

08:00

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KH &CN cấp Đại học Huế “Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm từ củ nén (Allium schoenoprasum) và củ gừng (Zingiber officinale) đến sinh trưởng và phòng hội chứng hô hấp, tiêu chảy của gà thịt ”, Mã số: DHH2018-02-99 do TS. Phan Vũ Hải làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định ;

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên đề tài;

- Đại diện BCN khoa CNTY;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 03

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

Lê Đình Phùng

14:00

Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi đánh giá nội bộ năng lực ngoại ngữ cho học viên cao học thuộc Đại học Huế đợt thi ngày 01/11/2020.

Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc ĐH Huế

Chủ tịch Hội đồng

1400

Lãnh đạo nhà trường tiếp CBVC, NLĐ và người học

- Ban giám hiệu (Thầy Lê Đình Phùng);

- Phòng KT, BĐCLGD, TT&PC.

Phòng họp số 01

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Phùng

15:30

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài KH &CN cấp Đại học Huế Nghiên cứu nhân giống nấm dược liệu Vân Chi ( Trametes versicolor   (Linnaeu: Fries) Pilat) cung cấp cho khu vực miền Trung”, Mã số: DHH2018-02-100 do TS. Vũ Tuấn Minh làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định ;

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên đề tài;

- Đại diện BCN khoa NH;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội đồng

16:00

Họp Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế về công tác quy hoạch nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2022-2027

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đoàn

Đại học Huế

Thứ Sáu

23.10.2020

08:00

Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ Chính quy đợt 1 năm học 2020 - 2021

- Ban giám hiệu: Thầy Trần Thanh Đức;

- Lãnh đạo phòng ĐT&CTSV;

- Đại diện lãnh đạo phòng KH-TC;

- Chuyên viên quản lý điểm và chuyên viên quản lý hồ sơ sinh viên.

Phòng họp số 01

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

Trần Thanh Đức

08:30

Họp hội đồng tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2020, đề nghị điểm trúng tuyển cho ngành Công nghệ sau thu hoạch tại tỉnh Quảng Bình

Hội đồng theo Quyết định số 784/QĐ-ĐHNL ngày 08/9/2020 của Hiệu trưởng

Phòng họp số 01

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐTS

Trần Thanh Đức

09:00

Họp hội đồng đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và văn bằng hai hình thức VLVH ngành Công nghệ sau thu hoạch

Hội đồng theo Quyết định số 904/QĐ-ĐHNL ngày 21/9/2020 củ Hiệu trưởng

Phòng họp số 01

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

Trần Thanh Đức

14:00

Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý IV năm 2020

* Đại học Huế:
- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng ban TTND;
* Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc:

- Trưởng đơn vị.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc

Đại học Huế

Thứ Bảy

24.10.2020

15:30

Khai giảng lớp đại học hệ VLVH ngành Khoa học cây trồng tại tỉnh Quảng Nam

- Đại diện Ban giám hiệu (Thầy Trần Thanh Đức);

- Đại diện lãnh đạo phòng: ĐT& CTSV, KH-TC;

- Đại diện lãnh đạo khoa Nông học;

Tỉnh

Quảng Nam

Hiệu trưởng

Trần Thanh Đức