LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 01-08-2020 đến ngày 04-08-2020

Thứ/ Ngày

Thời

gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Thứ Bảy

01.8.2020

07:00

Ban coi thi tốt nghiệp Đại học hệ VLVH ngành Lâm nghiệp (lớp LN49 - Bình Định)

Từ 01 - 03/8/2020

Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng

Bình Định

Trưởng ban coi thi

08:00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2020 phiên thứ hai (Hội đồng III: Khoa học Nông-Lâm-Ngư- Sinh- Y)

- Thành viên Hội đồng III: Khoa học Nông - Lâm - Ngư - Sinh - Y theo Quyết định số 553/QĐ-ĐHH ngày 9/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế;

- Các ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2020 thuộc lĩnh vực Khoa học Nông-Lâm- Ngư- Sinh-Y.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

Chủ Nhật

02.8.2020

Thứ Hai

03.8.2020

08:00

Hội đồng đánh giá chuyên đề cho NCS Hoàng Thị Mai, ngành Chăn nuôi

Hội đồng theo quyết định.

Phòng họp

số 04

Chủ tịch Hội đồng

09:00

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ban chỉ đạo theo Quyết định số 659/QĐ-ĐHNL ngày 31 tháng 7 năm 2020

Phòng họp số 03

Trưởng ban chỉ đạo

Hiệu trưởng

Trần Thanh Đức

14:00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021.

* 14g00 - 15g00: Hội đồng số 17.

* 15g00 - 16g00: Hội đồng số 16.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1017/QĐ-ĐHH ngày 20/7/2020 của Giám đốc Đại học Huế;

- Đại diện đơn vị đăng ký tổ chức thực hiện;

- Ứng viên chủ nhiệm đề tài.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Ba

04.8.2020

08:00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường “Góp ý dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm năm 2020”.

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường;

- Cán bộ Văn phòng công đoàn.

Phòng họp số 01

Chủ tịch

Công đoàn trường

15:00

Hội ý tập thể lãnh đạo

Tập thể lãnh đạo

Phòng họp số 01

Hiệu trưởng

Trần Thanh Đức

Thứ Tư

05.8.2020

14:00

Hội đồng đánh giá chuyên đề cho NCS Hoàng Thị Mai, ngành Chăn nuôi

Hội đồng theo quyết định.

Phòng họp

số 04

Chủ tịch Hội đồng

14:00

Ban chấm thi tốt nghiệp Đại học hệ VLVH ngành Lâm nghiệp (lớp LN49-Bình Định)

Theo Quyết định của Hiệu trưởng

Phòng họp

số 02

Trưởng ban

chấm thi

Thứ Năm

06.8.2020

08:00

Họp hội đồng xét kỷ luật ông Lê Văn Bảo Duy - Giảng viên khoa Thủy sản (theo thông báo lần 2)

Hội đồng theo Quyết định số 636/QĐ-ĐHNL ngày 24/7/2020

Phòng họp số 01

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

Trần Thanh Đức

14:00

Họp Ban tổ chức Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm

Ban Tổ chức Đảng ủy theo quyết định số 05-QĐ/ĐU ngày 07 tháng 7 năm 2020:

- Đ/c Trần Đăng Hòa;

- Đ/c Dương Văn Thành;

- Đ/c Lê Đình Phùng;

- Đ/c Lê Chí Hùng Cường;

- Đ/c Thái Doãn Hùng.

Phòng họp số 01

Phó Bí thư Đảng ủy

Trưởng Ban

Trần Đăng Hòa

Thứ Sáu

07.8.2020