LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 23-03-2020 đến ngày 27-03-2020
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
30.03.2020
08:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa TNĐ&MTNN nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 4, 5)- Đại diện BGH; Ban TVĐU (Thầy Trần Thanh Đức)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng
- Toàn thể CBVC-NLĐ không xác định thời hạn)
- Lưu ý: Bước 4 chia làm 02 phiên
+ Phiên 1: từ 8h00 – 8h30
+ Phiên 02 từ 08h30 – 09h00
+ Phòng TCHC&CSVC lập danh sách chia phiên (dưới 20 người/phiên), Trưởng khoa có trách nhiệm nhắc nhở CBVC-NLĐ phải đeo khẩu trang; thực hiện sát trùng trước khi vào hội nghị.
Văn phòng khoa TNĐ&MTNNTổ công tác
& Trưởng khoa
09:30Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa CNTY nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 4, 5)- Đại diện BGH; BTV Đảng ủy (Thầy Lê Đình Phùng)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng
- Toàn thể CBVC-NLĐ không xác định thời hạn)
- Lưu ý: Bước 4 chia làm 02 phiên
+ Phiên 1: từ 9h30 – 10h00
+ Phiên 02 từ 10h00 – 10h30
+ Phòng TCHC&CSVC lập danh sách chia phiên (dưới 20 người/phiên), Trưởng khoa có trách nhiệm nhắc nhở CBVC-NLĐ phải đeo khẩu trang; thực hiện sát trùng trước khi vào hội nghị.
Văn phòng khoa CNTYTổ công tác
& Trưởng khoa
14:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa PTNT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 4, 5)Đại diện BGH; BTV Đảng ủy (Thầy Lê Trọng Thực)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng
- Toàn thể CBVC-NLĐ không xác định thời hạn
- Lưu ý: Bước 4 chia làm 02 phiên
+ Phiên 1: từ 14h00 – 14h30
+ Phiên 02 từ 14h30 – 15h00
+ Phòng TCHC&CSVC lập danh sách chia phiên (dưới 20 người/phiên), Trưởng khoa có trách nhiệm nhắc nhở CBVC-NLĐ phải đeo khẩu trang; thực hiện sát trùng trước khi vào hội nghị.
Văn phòng khoa PTNTTổ công tác
&
Trưởng khoa
15:00Họp bàn để giải quyết các vấn đề về giải phóng mặt bằng ở Hương Vân và xây dựng đề án tại Tứ Hạ- Ban giám hiệu;
- Phụ trách Phòng TC,HC&CSVC; Trưởng phòng KH-TC
- Viện trưởng Viện NCPT;
- Trưởng Khoa Nông học.
Phòng họp
 số 01
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
Thứ Ba
31.03.2020
08:00Họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ, mã số B2017-DHH-40 "Nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài dược liệu Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn) tại khu vực Trung Trung Bộ.- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số636/QĐ-BGDĐT ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
(Ghi chú: những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19)
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên PhủChủ tịch Hội đồng
08:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa Cơ khí và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 4, 5)Đại diện BGH; BTV Đảng ủy (Thầy Lê Trọng Thực)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng
- Toàn thể CBVC-NLĐ không xác định thời hạn)
- Lưu ý: Bước 4 chia làm 02 phiên
+ Phiên 1: từ 08h00 – 08h30
+ Phiên 02 từ 08h30 – 09h00
+ Phiên 3 từ 09h00 – 09h30
+ Phòng TCHC&CSVC lập danh sách chia phiên (dưới 20 người/phiên), Trưởng khoa có trách nhiệm nhắc nhở CBVC-NLĐ phải đeo khẩu trang; thực hiện sát trùng trước khi vào hội nghị.
Văn phòng khoa CKCNTổ công tác
&
Trưởng khoa
08:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng khoa Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 1,2,3)- Đại diện BGH; BTV Đảng ủy (Thầy Trần Thanh Đức)
- Khoa Lâm nghiệp (Trưởng khoa có trách nhiệm triệu tập cán bộ viên chức tham dự đúng thành phần; nhắc nhở CBVC-NLĐ phải đeo khẩu trang; thực hiện sát trùng trước khi vào hội nghị)
Văn phòng khoa Lâm nghiệpTrưởng khoa
09:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng khoa Nông học nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 1,2,3)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Trần Thanh Đức)
- Khoa Nông học (Trưởng khoa có trách nhiệm triệu tập cán bộ viên chức tham dự đúng thành phần; nhắc nhở CBVC-NLĐ phải đeo khẩu trang; thực hiện sát trùng trước khi vào hội nghị)
Văn phòng khoa Nông họcTrưởng khoa
Nông học
09:30Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng KT,BĐCLGD,TT&PC (bước 1,2,3)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Lê Đình Phùng)
- Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC (Trưởng phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ tham dự hội nghị các bước theo quy định)
Phòng họp
Số 02
Trưởng phòng
KT,BĐCLGD,TT&PC
10:00Họp bàn triển khai Giáo dục định hướng phát sóng trên TRT cùng Sở GD&ĐT- Hiệu trưởng;
- Phụ trách phòng ĐT&CTSV, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV;
- Thầy May, cô An (P. ĐT&CTSV); đ/c Tân, đ/c Phương (P. KH,HTQT&TTTV).
Phòng họp
số 01
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
14:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính và Cơ sở vật chất (các bước 1,2,3)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Trần Thanh Đức)
- Phòng TCHC&CSVC (Phụ trách phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định)
Phòng họp
Số 01
Phụ trách phòng
TCHC&CSVC
14:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm phó trưởng khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 1,2,3)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Lê Trọng Thực)
- Khoa Thủy sản (Trưởng khoa có trách nhiệm triệu tập cán bộ viên chức tham dự đúng thành phần; nhắc nhở CBVC-NLĐ phải đeo khẩu trang; thực hiện sát trùng trước khi vào hội nghị)
Văn phòng khoa Thủy sảnTrưởng khoa
Thủy sản
14:00Tập huấn triển khai Đào tạo qua mạng (giai đoạn 1)- Giáo viên tham gia triển khai giai đoạn 1 (Danh sách giáo viên và phân nhóm sẽ gửi đến Khoa, giáo viên)
+ Nhóm 1: Đ/c Tân, Ánh, Chiến phụ trách tập huấn tại phòng máy số 1;
+ Nhóm 2: Đ/c Phúc, Vinh, Tý phụ trách tập huấn tại phòng máy số 2.
Phòng máy số 1, 2
(tầng 2 Nhà Đa chức năng)
Phụ trách phòng
ĐT&CTSV
15:30Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng KHHTQT&TTTV (các bước 1,2,3)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Lê Đình Phùng)
- Phòng KHHTQT&TTTV (Trưởng phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định)
Phòng họp
Số 01
Trưởng phòng
KHHTQT&TTTV
Thứ Tư
01.04.2020
08:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (các bước 1,2,3)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Trần Thanh Đức)
- Phòng ĐT&CSTV (Phụ trách phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định)
Phòng họp
Số 01
Phụ trách phòng ĐT&CTSV
08:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng khoa Lâm nghiệp (bước 4, 5)- Đại diện BGH; BTV Đảng ủy (Thầy Lê Trọng Thực)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng
- Toàn thể CBVC-NLĐ không xác định thời hạn
- Lưu ý: Bước 4 chia làm 02 phiên
+ Phiên 1: từ 08h00 – 08h30
+ Phiên 02 từ 08h30 – 09h00
+ Phòng TCHC&CSVC lập danh sách chia phiên (dưới 20 người/phiên), Trưởng khoa có trách nhiệm nhắc nhở CBVC-NLĐ phải đeo khẩu trang; thực hiện sát trùng trước khi vào hội nghị.
Văn phòng khoa lâm nghiệpTổ công tác
&
Trưởng khoa
09:30Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính (các bước 1,2,3)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Trần Thanh Đức)
- Phòng KHTC (Trưởng phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định)
Phòng họp
Số 01
Trưởng phòng KHTC
14:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng KH,HTQT&TTTV (các bước 4,5)- Đại diện BGH; BTV Đảng ủy (Thầy Lê Đình Phùng)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng
- Phòng KH,HTQT&TTTV (Trưởng phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định)
Phòng họp
Số 01
Tổ công tác
&
Trưởng phòng KHHTQT&TTTV
15:30Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính và Cơ sở vật chất (các bước 4,5)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Trần Thanh Đức)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng
- Phòng TCHC&CSVC (Phụ trách phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định)
Phòng họp
Số 01
Tổ công tác
&
Phụ trách phòng
TCHC&CSVC
Thứ Năm
02.04.2020
 NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
09:00Ghi hình tiết dạy Giáo dục định hướng lĩnh vực Nông Lâm Nghiệp- Hiệu trưởng;
-Thầy May, cô An – P. ĐT&CTSV, đ/c Tân – P. KH,HTQT&TTTV; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV.
Đài truyền hình TRTHiệu trưởng
Trần Thanh Đức
Thứ Sáu
03.04.2020
8:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng KT,BĐCLGD,TT & PC (bước 4,5)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Lê Đình Phùng)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng
- Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC (Trưởng phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ tham dự hội nghị các bước theo duy định)
Phòng họp
Số 01
Tổ công tác
&
Trưởng phòng
KT,BĐCLGD,TT&PC
09:00Họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ, mã số B2017-DHH-44 "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống cá Căng bốn sọc Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790)".- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số635/QĐ-BGDĐT ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đại diện Trường Đại học Nông Lâm (cơ quan thực hiện);
- Chủ nhiệm và các thành viên nhóm nghiên cứu.
(Ghi chú: những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19)
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên PhủGiám đốc Đại học Huế  Chủ tịch Hội đồng
9:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng Đào tạo&CTSV (các bước 4,5)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Trần Thanh Đức)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng
- Phòng ĐT&CTSV (Phụ trách phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định)
Phòng họp
Số 01
Tổ công tác
&
Phụ trách phòng ĐT&CTSV
10:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng khoa Nông học nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 4,5)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Trần Thanh Đức)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng
- Toàn thể CBVC-NLĐ không xác định thời hạn
- Lưu ý: Bước 4 chia làm 02 phiên
+ Phiên 01: từ 10h00 – 10h30
+ Phiên 02 từ 10h30 – 11h00
+ Phòng TCHC&CSVC lập danh sách chia phiên (dưới 20 người/phiên), Trưởng khoa có trách nhiệm nhắc nhở CBVC-NLĐ phải đeo khẩu trang; thực hiện sát trùng trước khi vào hội nghị.
Văn phòng khoa Nông họcTổ công tác
&
Trưởng khoa Nông học
14:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng khoa Thủy sản (bước 4, 5)- Đại diện BGH; BTV Đảng ủy (Thầy Lê Trọng Thực)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng
- Toàn thể CBVC-NLĐ không xác định thời hạn
- Lưu ý: Bước 4 chia làm 02 phiên
+ Phiên 01: từ 14h00 – 14h30
+ Phiên 02 từ 14h30 – 15h00
+ Phòng TCHC&CSVC lập danh sách chia phiên (dưới 20 người/phiên), Trưởng khoa có trách nhiệm nhắc nhở CBVC-NLĐ phải đeo khẩu trang; thực hiện sát trùng trước khi vào hội nghị.
Văn phòng khoa Thủy sảnTổ công tác
&
Trưởng khoa
15:30Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính (các bước 4,5)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Trần Thanh Đức)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng
- Phòng KHTC (Trưởng phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định
Phòng họp
Số 01
Tổ công tác
&
Trưởng phòng KHTC