LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 24-02-2020 đến ngày 28-02-2020
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
24.02.2020
08:00Kiểm tra công tác lưu trữ bài thi, điểm thiTổ kiểm tra theo Quyết định số 54/QĐ-ĐHNLKhoa
CNTY
Tổ trưởng
 Tổ kiểm tra
08:00Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở và sinh viên 2020- Ban giám hiệu (PGS.TS. Lê Đình Phùng);
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN các khoa chuyên môn;
- Trợ lý khoa học các khoa chuyên môn.
Phòng họp
Số 03
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
10:00Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở 2019. Đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của giống nếp đặc sản Trươi” do TS. Nguyễn Tiến Long làm chủ nhiệm.- Theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHNL, ngày 21/02/2020;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
14:00Kiểm tra công tác lưu trữ bài thi, điểm thiTổ kiểm tra theo Quyết định số 54/QĐ-ĐHNLKhoa TNĐ&MTNNTổ trưởng
Tổ kiểm tra
14:00
-
14:30
Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu “Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống bằng hạt, cành cây chè dây” thuộc đề  tài KH & CN cấp Tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang” do TS. Nguyễn Hồ Lam, làm chủ nhiệm.- Theo Quyết định số 79/QĐ-ĐHNL ngày 21/02/2020;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp
Só 01
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
14:30
-
15:00
 
 
Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu “Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống in vitro và huấn luyện cây con từ nuôi cấy mô ra vườn ươm” thuộc đề  tài KH & CN cấp Tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang” do TS. Nguyễn Hồ Lam, làm chủ nhiệm.- Theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHNL ngày 21/02/2020;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
15:00
-
15:30
Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu “Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chè dây” thuộc đề  tài KH & CN cấp Tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang” do TS. Nguyễn Hồ Lam, làm chủ nhiệm.- Theo Quyết định số 77/QĐ-ĐHNL ngày 21/02/2020;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
15:30
-
16:00
Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu “Hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, chế biến và bảo quản chè dây” thuộc đề  tài KH & CN cấp Tỉnh “Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang” do TS. Nguyễn Hồ Lam, làm chủ nhiệm.- Theo Quyết định số 80/QĐ-ĐHNL ngày 21/02/2020;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
Thứ Ba
25.02.2020
 
08:00Kiểm tra công tác lưu trữ bài thi, điểm thiTổ kiểm tra theo Quyết định số 54/QĐ-ĐHNLKhoa
Thủy sản
Tổ trưởng
Tổ kiểm tra
14:00Kiểm tra công tác lưu trữ bài thi, điểm thiTổ kiểm tra theo Quyết định số 54/QĐ-ĐHNLKhoa
 Lâm nghiệp
Tổ trưởng
Tổ kiểm tra
14:00Họp Thủ trưởng
- Công bố QĐ bổ nhiệm GS, PGS
- Triển khai một số công việc trong tâm tháng 3/2020
- Bàn về số hóa tài liệu và triển khai một số khóa học, học phần theo mô hình đào tạo trực tuyến
-  Ban giám hiệu;
- Thủ trưởng các đơn vị;
- tân GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa;
- tân PGS.TS Nguyễn Văn Minh;
- Lãnh đạo TTTT-TV và các chuyên viên phụ trách.
Phòng họp
số 03
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
Thứ Tư
26.02.2020
08:00Kiểm tra công tác lưu trữ bài thi, điểm thiTổ kiểm tra theo Quyết định số 54/QĐ-ĐHNLKhoa
Cơ bản
Tổ trưởng
Tổ kiểm tra
08:00Hội đồng đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bích Ngọc, ngành Quản lý đất đaiHội đồng theo quyết địnhPhòng họp
số 04
Chủ tịch hội đồng
14:00Kiểm tra công tác lưu trữ bài thi, điểm thiTổ kiểm tra theo Quyết định số 54/QĐ-ĐHNLKhoa KN&PTNTTổ trưởng
Tổ kiểm tra
14:001. Từ 14g00 - 15g30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.
2. Từ 15g30 - 17g30: Họp Đảng ủy ĐHH.
1.Đảng ủy Đại học Huế:
- Ủy viên Ban Thường vụ;
- Trưởng Ban Tuyên giáo;
- Chánh phó Văn phòng Đảng-ĐT.
2.- Đảng ủy viên ĐHH;
- Văn phòng Đảng-ĐT: Lãnh đạo và chuyên viên liên quan.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên PhủBí thư Đảng ủy
Đại học Huế
14:00Hội đồng đánh giá đề cương cho nghiên cứu sinh Trần Quốc Cảnh, ngành Lâm sinhHội đồng theo quyết địnhPhòng họp
 số 04
Chủ tịch hội đồng
15:30Làm việc với Công ty Pacific Consultants Japan về tác động của BĐKH đến sản xuất lúa gạo ở tỉnh Thừa Thiên Huế - Đại diện Ban giám hiệu (Thầy Phùng);
- Đại diện lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT;
- Cá nhân hợp tác (TS. Nguyễn Hồ Lam; PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi; PGS.TS. Lê Thị Hoa Sen);
- Công ty Pacific Consultants Japan.
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
Thứ Năm
27.02.2020
08:00Kiểm tra công tác lưu trữ bài thi, điểm thiTổ kiểm tra theo Quyết định số 54/QĐ-ĐHNLKhoa
Nông học
Tổ trưởng
Tổ kiểm tra
14:00Kiểm tra công tác lưu trữ bài thi, điểm thiTổ kiểm tra theo Quyết định số 54/QĐ-ĐHNLKhoa
CK-CN
Tổ trưởng
Tổ kiểm tra
14:00Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế làm việc với Sở KHCN tỉnh Quảng Nam
(Xe xuất phát tại cổng Trường ĐHNL lúc 7h30)
- Đại diện Ban giám hiệu (Thầy Phùng);
- Lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- Lãnh đạo Trung tâm PTNT;
- Cá nhân/đơn vị có đề xuất (TS. Nguyễn Tiến Long_TCHC, PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ, PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả; ThS. Nguyễn Đăng Nhật; PGS.TS. Lê Như Cương; PGS.TS. Nguyễn Văn Toản; PGS. TS. Lê Văn Dân);
- Sở KHCN tỉnh Quảng Nam.
Sở KHCN tỉnh Quảng Nam (54 Hùng Vương, Tp Tam Kỳ)Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
14:00Tiếp và làm việc với Đoàn Kyoto, Nhật Bản* Trường ĐHNN, Trường ĐHNL
- Đại diện lãnh đạo trường
Phòng tiếp khách ĐHH, số 03 Lê LợiGiám đốc
Đại học Huế
16:00Thẩm định cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ mở ngành Kinh doanh và Khởi nghiệp Nông thôn.
(Lịch bổ sung)
- Hội đồng thẩm định của Đại học Huế;
- Đại diện Ban giám hiệu (Thầy Trần Thanh Đức);
- Đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐT, CSVC, TCHC, KHCN&HTQT;
- Ban soạn thảo chương trình đào tạo.
Phòng họp
số 03
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
18:00Tư vấn tuyển sinh trực tuyến số 1-2020: “DHL - Những điểm mới trong tuyển sinh 2020”Ban Tư vấn tuyển sinhPhòng tư vấn trực tuyến (tầng 1 TTTV)Ban TVTS
Thứ Sáu
28.02.2020
08:00
-
09:00
Họp Đảng ủy mở rộng triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54 của Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch của Đảng ủy Đại học Huế- Đảng ủy viên;
- UBKT Đảng ủy;
- Trưởng, phó các Ban của Đảng;
- Bí thư Chi bộ trực thuộc;
- Chủ tịch Công đoàn trường, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV.
Phòng họp
số 03
Bí thư Đảng ủy
Huỳnh Văn Chương
09:00
-
11:30
Họp Đảng ủy mở rộng góp ý văn kiện Đại hội Đảng  bộ (lần thứ nhất) và triển khai kế hoạch Đại hội Đảng bộ trường, Đại hội Chi bộ trực thuộc- Đảng ủy viên;
- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy;
- Trưởng các Ban của Đảng;
- Bí thư Chi bộ trực thuộc;
- Trưởng các tiển ban chuẩn bị Đại hội Đảng.
Phòng họp
số 03
Bí thư Đảng ủy
Huỳnh Văn Chương
14:00

Tiếp Đoàn tổ chức JICA Nhật Bản

(Hủy lịch)

- Ban Giám hiệu (Thầy Thanh Đức, Thầy Phùng);
- Trung tâm CARD;
- Phòng KHCN&HTQT;
- CB, GV đã và đang học tập ở Đaị học Kyoto, Nhật Bản;
- Trưởng Đại diện, Phó Trưởng Đại diện, Cố vấn cao cấp của JICA tại Hà Nội.
Phòng họp
số 01
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
14:00Họp Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa VPhòng họp I.7, số 01 Điện Biên PhủPhó Bí thư phụ trách Đoàn Đại học Huế