LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 17-02-2020 đến ngày 21-02-2020
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
17.02.2020
08:00Hội ý Ban giám hiệu và các phòng: TCHC, KHTC, ĐT, KHCN&HTQT, CSVC, Đoàn TN-HSV- Ban giám hiệu;
- Trưởng và Phó các phòng: TCHC, KHTC, CSVC, KHCN&HTQT, ĐT;
- Phụ trách kế toán.
- Bí thư Đoàn TN, chủ tịch HSV
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
Thứ Ba
18.02.2020
 
08:00Triển khai hoạt động Nữ công và Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3- Ban nữ công trường;
- Nữ công các đơn vị;
- Đồng chí Lê Trọng Thực – Chủ tịch Công đoàn trường;
- Đồng chí Dương Văn Thành – Trưởng ban Thi đua KT,VT.
Phòng họp
Số  01
Trưởng ban
nữ công trường
15:30Thẩm định dự toán, kế hoạch tài chính năm 2020 Trường Đại học Nông Lâm (Theo Công văn số 126/ĐHH-KHTCCSVC ngày 07/02/2020 của Giám đốc Đại học Huế)* Trường Đại học Nông Lâm:
- Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng: KHTC, CSVC, KHCN&HTQT.
- Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán.
Phòng họp
Số I.7, số 01 Điện Biên Phủ
Giám đốc
Đại học Huế
Thứ Tư
19.02.2020
     
Thứ Năm
20.02.2020
08:00Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ mở rộng- Ban Thường vụ;
- Ban giám hiệu;
- Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ.
Phòng họp
số 01
Bí thư Đảng ủy
Huỳnh Văn Chương
08:00Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân- PGĐ Trương Quý Tùng;
- Chánh Văn phòng, Trưởng Ban TTPC.
Phòng tiếp công dân, số 03 Lê LợiPhó giám đốc
Trương Quý Tùng
14:00 – 16:00Seminar chuyên đề “Quy tắc 3R trong thiết kế thí nghiệm (Ngẫu nhiên, Lặp lại, Khống chế sự sai khác ban đầu)”- Phó Hiệu trưởng Lê Đình Phùng;
- Phòng KHCN-HTQT;
- CBGV, học viên, sinh viên và người đăng ký.
Phòng họp
số 04
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
16:00Tiếp GS. Michael Boehme – Trường Đại học Humboldt Berlin – CHLB Đức- Đại diện Ban giám hiệu (Thầy Lê Đình Phùng);
- Phòng KHCN&HTQT;
- Đại diện lãnh đạo Phòng ĐT;
- Lãnh đạo Khoa Nông học;
- Thầy Nguyễn Văn Quy – Khoa Nông học.
Phòng họp
số 01
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
Thứ Sáu
21.02.2020
08:00Họp bàn công tác tuyển sinh đại học các hệ đào tạo trong Đại học Huế* Các trường đại học thành viên:
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo;
- Trưởng phòng: ĐT, KT&ĐBCLGD.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên PhủGiám đốc
 Đại học Huế
08:30

Họp góp ý cho bản thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ (Nội dung: KHCN&HTQT)

(Lịch bổ sung)

- Đại diện Ban giám hiệu (Thầy Lê Đình Phùng);
- Phòng KHCN&HTQT;
- Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa phụ trách KHCN&HTQT;
- Trợ lý KHCN&HTQT;
- Trưởng phòng KHTC, Phụ trách Kế toán;
- Giám đốc Trung tâm TTTV;
- Nhà Khoa học có uy tín.
Phòng họp
số 03
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
15:00Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.- Đại diện Ban giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo Ban TCCB Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng – Đoàn thể ĐHH;
- Đại biểu mời;
- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường;
- Trưởng phó các đơn vị;
- BGH Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên
- Toàn thể CBVC&LĐ Trường Đại học Nông Lâm.
Nhà Đa
chức năng
Ban tổ chức