LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 10-02-2020 đến ngày 14-02-2020
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
10.02.2020
14:00Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025* Đại học Huế:
- Đại diện Ban Giám đốc;
- Thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường Đại học Nông Lâm: Đảng ủy; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng trường là công chức, viên chức của trường; BCH Công đoàn trường; Bí thư Đoàn TNCSHCM (là viên chức); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường; Bí thư chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn; Giáo sư, Phó giáo sư; Tiến sĩ khoa học; Tiến sĩ; Giảng viên cao cấp và tương đương.
Nhà Đa
chức năng
Tổ trưởng Tổ công tác
 Đại học Huế
16:00Họp Đảng ủy để nhận xét,  đánh giá về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm- Đại diện lãnh đạo Đại học Huế và đại diện Tổ công tác Đại học Huế;
- Đảng ủy viên.
Phòng họp
Số 03
Bí thư Đảng ủy
Huỳnh Văn Chương
16:30Hội nghị Tập thể lãnh đạo tổ chức thảo luận và biểu quyết nhân sự- Đại diện lãnh đạo Đại học Huế và đại diện Tổ công tác Đại học Huế;
- Tập thể lãnh đạo (Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban giám hiệu; Quyền Chủ tịch Hội đồng trường).
Phòng họp
Số 03
Bí thư Đảng ủy
Huỳnh Văn Chương
17:00Họp Hội đồng trường để thông qua phương án nhân sự được chọn- Đại diện lãnh đạo Đại học Huế và đại diện Tổ công tác Đại học Huế;
- Thành viên Hội đồng trường.
Phòng họp
Số 03
Quyền Chủ tịch
Hội đồng trường
Ngô Tùng Đức
Thứ Ba
11.02.2020
 
08:00Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm làm việc với UBKT Đảng ủy, Ban Thanh tra nhân dân và Tổ Thanh tra – Pháp chế nhà trường- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy;
- Ban Thanh tra nhân dân;
- Lãnh đạo Tổ Thanh tra – Pháp chế.
Phòng họp
số 01
Bí thư Đảng ủy
Huỳnh Văn Chương
14:00Họp đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo, quản lý Đại học Huế năm 2019 (Giám đốc, các Phó Giám đốc Đại học Huế)* Các trường đại học thành viên:
- Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng phụ trách
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên PhủGiám đốc
Đại học Huế
Thứ Tư
12.02.2020
08:00Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN cấp ĐHH2020 (đợt 2) – Hội đồng 13 – Đề tài: “Nghiên cứu sự lưu hành, đặc điểm bệnh lý và hiệu quả điều trị bệnh do Ehrlichiacanis (E.canis) gây ra ở chó nuôi tại thành phố Huế và vùng phụ cận”- Theo Quyết định;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
09:00Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN cấp ĐHH2020 (đợt 2) – Hội đồng 14 – Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách thúc đẩy phát triển chăn nuôi bò theo hướng đại gia súc gắn với chuỗi an toàn thực phẩm và áp dụng VietGAP tại tỉnh Bình Định”- Theo Quyết định ;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
14:00Họp xét thông qua tập sự viên chức trúng tuyển chỉ tiêu năm 2018  - Ban giám hiệu;
- Chủ tịch công đoàn;
- Phòng TC-HC (đ/c Long, đ/c Thủy);
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa TNĐ&MTNN; Khoa Lâm nghiệp; Khoa Nông học; Khoa CN-TY; Khoa CK-CN; Tổ Thanh tra pháp chế.
Phòng họp
số 01
Phó Hiệu trưởng
Phụ trách
 Trần Thanh Đức
Thứ Năm
13.02.2020
08:00Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN cấp ĐHH2020 (đợt 2) – Hội đồng 10 – Đề tài: “Tiềm năng tích lũy carbon và phát thải CO2 ở một số loại hình canh tác ngô tại Thừa Thiên Huế”- Theo Quyết định;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
08:00 Thẩm định dự toán, kế hoạch tài chính năm 2020 (Thời gian cụ thể theo Công văn số 126/ĐHH-KHTCCSVC ngày 07/02/2020 của Giám đốc Đại học Huế) * Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc:
- Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng  phụ trách (nếu vắng cấp phó đi thay);
- Trưởng phòng:  KHTC, CSVC, KHCN&HTQT.
- Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên PhủGiám đốc
Đại học Huế
09:00Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN cấp ĐHH2020 (đợt 2) – Hội đồng 11 – Đề tài: “Nghiên cứu sử dụng phương pháp Ovsynch và Cosynch để gây động dục cho trâu cái chậm sinh nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn trâu ở Quảng Nam”- Theo Quyết định ;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
10:00Trường Đại học Nông Lâm làm việc với UBND huyện A Lưới về việc ký hợp đồng Quy hoạch phát triển cây ăn quả (lịch bổ sung).- Đoàn UBND huyện A Lưới ;
- Đại diện Ban giám hiệu (Thầy Lê Đình Phùng);
- Đại diện lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;
- Đại diện BCN Khoa Nông học;
- TS. Nguyễn Văn Đức (chủ nhiệm dự án) và các thành viên tham gia.
Phòng họp
số 01
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
10:30Tiếp đoàn cán bộ Trường Đại học Ryukyu Okinawa và Nghiệp đoàn YDH (Nhật Bản) sang bàn cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao, kinh doanh- Đại diện Ban giám hiệu (Thầy Trần Thanh Đức, Thầy Lê Đình Phùng);
- Phòng KHCN-HTQT;
- Trung tâm CARD;
- CLB Tiếng Anh sinh viên;
- Đoàn Trường Đại học Ryukyu Okinawa và Nghiệp đoàn YDH (Nhật Bản).
Phòng họp
số 01
Phó Hiệu trưởng
Phụ trách
 Trần Thanh Đức
14:00Hội nghị Tổng kết tuyển sinh năm 2019, triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 đối với trình độ đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hệ chính quy* Các trường đại học thành viên:
- Ban Giám hiệu;
- Trưởng, Phó phòng ĐT.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê LợiGiám đốc
Đại học Huế
14:00Họp Ban xây dựng đề án tái cấu trúc Trường Đại học Nông Lâm- Ban xây dựng đề án theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHNL ngày 13/01/2020;
- Giám đốc các Trung tâm trực thuộc trường.
Phòng họp
số 03
Phó Hiệu trưởng
phụ trách
Trưởng ban xây dựng Đề án
Trần Thanh Đức
Thứ Sáu
14.02.2020
08:00Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế mở rộng triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia*Các trường đại học thành viên:
- Bí thư Đảng ủy cơ sở;
- Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng phụ trách.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên PhủBí thư Đảng ủy
Đại học Huế
09:00Seminar về sản xuất thức ăn ủ chua, sử dụng vi sinh vật và trồng cây thức ăn xanh- Đại diện Ban giám hiệu (Thầy Lê Đình Phùng);
- CBGV quan tâm;
- Trung tâm CARD;
- CLB Tiếng Anh sinh viên;
- Đoàn Trường Đại học Ryukyu Okinawa và Nghiệp đoàn YDH (Nhật Bản).
Phòng họp
Số 04
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
14:00Họp chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ (Nội dung: Đào tạo, Khảo thí và BĐCLGD, CTSV; Tài chính và CSVC)- Ban giám hiệu (Thầy Trần Thanh Đức);
- Trưởng, phó các phòng: Đào tạo, Khảo thí và ĐBCLGD, CTSV; KHTC và CSVC;
- Phụ trách kế toán.
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Phụ trách
Trần Thanh Đức
16:30Gặp mặt CBVC khi nghỉ hưu- Ban giám hiệu;
- Chủ tịch công đoàn;
- Lãnh đạo Phòng TC-HC;
- Thầy Trần Bá Tịnh; Thầy Trần Mạnh Đạt, Cô Đinh Thị Hương Duyên, đ/c Dương Công Huấn.
Phòng họp
số 01
Phó Hiệu trưởng
Phụ trách
Trần Thanh Đức