LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 11-01-2020 đến ngày 18-01-2020
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Bảy
11.01.2020
08:00Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Nông Lâm tổ chức sinh hoạt và gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020- Ban giám hiệu;
- Chủ tịch Công đoàn trường
- Chủ tịch Hội CCB
- Đại biểu, khách mời;
- Toàn thể Hội Cựu giáo chức;
- Phòng TCHC, KHTC.
Nhà Đa chức năngChủ tịch
Hội Cựu giáo chức
19:00Chương trình văn nghệ “Hương sắc mùa Xuân 2020” và “Xổ số gây quỹ đưa sinh viên về Tết, quà Tết cho sinh viên năm 2020”- Đại biểu khách mời;
- Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên;
- Các Liên chi đoàn, CLB-Đội/Nhóm;
- Toàn thể CBGV và sinh viên quan tâm.
Nhà Đa chức năngBí thư
 Đoàn Thanh niên
Thứ Hai
13.01.2020
08:00Hội ý Ban giám hiệu- Ban giám hiệu
- Phòng KHTC: Trưởng phòng, phụ trách kế toán
- Phòng TCHC: Phụ trách phòng và phó trưởng phòng
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
phụ trách
Trần Thanh Đức
08:30Lễ trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế * Các trường đại học thành viên:
- Đại diện lãnh đạo các trường đại học thành viên;
- Sinh viên được nhận học bổng (theo Công văn 24/ĐHH-CTHSSV ngày 07/01/2020 của Đại học Huế).
Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê LợiPhó Giám đốc
Trương Quý Tùng
09:00Họp Ban tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020- Theo Quyết định số 14/QĐ-ĐHNL ngày 10/01/2020.Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
Trưởng ban
Phùng Thăng Long
14:00Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.
(Từ 14g00 - 14g45: họp Ban Thường vụ Công đoàn;
Từ 15g00 - 17g00: họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH mở rộng)
* Công đoàn Đại học Huế:
- Các đ/c Ban Chấp hành;
- Các đ/c Ủy ban kiểm tra;
- Ban Thanh tra Nhân dân;
* Công đoàn các trường đại học thành viên :
- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các CĐCS.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên PhủChủ tịch Công đoàn Đại học Huế
15:00Đại học Huế làm việc với Trường Đại học Nông Lâm về quản lý và sử dụng tài sản công* Đại học Huế:
- Giám đốc;
- Chánh Văn phòng ĐHH; Trưởng các Ban: CSVC, KHTC, TTPC.
* Trường ĐHNL:
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Ban Giám hiệu;
- Quyền chủ tịch Hội đồng trường;
- Đại diện lãnh đạo các phòng: KHTC; CSVC; TCHC; Viện NCPT;
- Đại diện BCN Khoa Thủy sản.
* Công ty Thủy sản Toàn Cầu: Ban Giám đốc.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên PhủGiám đốc
Đại học Huế
Thứ Ba
14.01.2020
09:00Họp đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo, quản lý Đại học Huế năm 2019 (Giám đốc, các Phó Giám đốc ĐH Huế)*  Các trường đại học thành viên:
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên PhủGiám đốc
Đại học Huế
13:30- Giới thiệu dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”
- Thảo luận phương án hợp tác với các khoa chuyên môn có liên quan trong Trường
- Đại diện Ban giám hiệu: PGS.TS. Lê Đình Phùng;
- Đại diện BCN Khoa Chăn nuôi-Thú y;
- Đại diện BCN Khoa Khuyến nông & PTNT;
- Đại diện BCN Khoa CKCN;
- BGĐ Trung tâm PTNT.
Phòng họp A, Trung tâm PTNTGiám đốc
 Trung tâm PTNT
13:30Họp Ban xây dựng đề án tái cấu trúc Trường ĐH Nông Lâm- Thành viên Ban xây dựng đề án tái cấu trúc theo quyết định.Phòng họp số 03Phó Hiệu trưởng
phụ trách
Trần Thanh Đức
16:00Bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản của Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019- Ban giám hiệu;
- Quyền Chủ tịch Hội đồng trường;
- PGS.TS. Lê Văn An;
- Chủ tịch Công đoàn trường;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TCHC, KHTC, CSVC, ĐT, CTSV, KT &ĐBCL, TTPC; KHCN&HTQT
Phòng họp số 03Phó Hiệu trưởng
phụ trách
Trần Thanh Đức
17:00Làm việc với GS.Kei Kimata- Ban Giám hiệu: PGS.TS. Trần Thanh Đức
- Đại diện lãnh đạo phòng CTSV
- Đại diện lãnh đạo phòng KHCN và HTQT
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
phụ trách
Trần Thanh Đức
Thứ Tư
15.01.2020
08:00Gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020* Các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc:
- Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Khoa trưởng, Phó Khoa trưởng; Phụ trách các khoa; Viện trưởng, Phó Viện trưởng các viện; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm, Phân hiệu và đơn vị trực thuộc đang công tác và đã nghỉ hưu tại thành phố Huế;
- Các Giáo sư, Phó giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú đang công tác và đã nghỉ hưu tại Thành phố Huế; Chủ tịch Hội Cựu giáo chức.
* Cơ quan báo chí (theo Giấy mời).
Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủGiám đốc
Đại học Huế
14:00Bàn giao quản lý cơ sở vật chất nhà màng Tứ Hạ giữa nhóm HUAF Biofarm và Viện NCPT- Trưởng nhóm HUAF Biofarm và Cộng sự;
- Viện trưởng Viện NCPT, Tổ trưởng Tổ Tứ Hạ;
- Trưởng/Phó các phòng: KHCN&HTQT, KHTC, CSVC;
- Phó trưởng phòng phụ trách Phòng TCHC;
- Cô Hằng thư ký dự án “Canh tác nông nghiệp bền vững”.
Cơ sở
 Tứ Hạ
Trưởng phòng CSVC
14:00Giao ban công tác học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2019-2020* Các trường đại học thành viên:
- Đại diện lãnh đạo đơn vị;
- Trưởng phòng: Công tác sinh viên.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên PhủPhó Giám đốc
Trương Quý Tùng
15:00Gặp mặt, phổ biến, hướng dẫn Sinh viên tham gia QBTS năm 2020- Trưởng phòng CTSV;
- Bí thư ĐTN, Chủ tịch hội SV;
- Sinh viên tham gia QBTS;
- CLB QBTS Sinh viên.
Nhà Đa
Chức năng
Trưởng phòng CTSV
Thứ Năm
16.01.2020
08:00Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế họp xét phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHHPhòng họp I.7, số 01 Điện Biên PhủBí thư Đảng ủy
Đại học Huế
14:00Họp xét kỷ luật bà Nguyễn Thị Nga, GV khoa CNTY - Hội đồng theo quyết định;
- Bà Nguyễn Thị Nga, GV khoa CNTY.
Phòng họp
số 01
Chủ tịch Hội đồng
15:00Họp hội đồng xét bồi hoàn chi phí đào tạo bà Nguyễn Thị Nga, GV khoa CNTY Hội đồng theo quyết địnhPhòng họp
số 01
Chủ tịch Hội đồng
Thứ Sáu
17.01.2020
08:00Hội nghị Ngân sách năm 2020* Đại học Huế: Chủ tịch Hội CCB.
* Các trường đại học thành viên; các đơn vị trực thuộc:
- Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng phụ trách;
- Trưởng phòng: KHTC, CSVC, KHCN&HTQT;
- Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê LợiGiám đốc
Đại học Huế
08:00Họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-DHH-52 "Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và kỹ thuật trồng cây Cà Gai Leo (Solanum hainanense Hance)".- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 4822/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-  Chủ nhiệm và các thành viên thực hiện đề tài;
- Những người quan tâm.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên PhủChủ tịch Hội đồng
13:30Hội đồng đánh giá chuyên đề cho NCS Nguyễn Bích Ngọc, ngành Quản lý đất đaiHội đồng theo quyết địnhPhòng họp số 04Chủ tịch hội đồng
14:00 Họp cán bộ chủ chốt mở rộng - Ban chấp hành Đảng ủy;
- Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc;
- Ban giám hiệu, Quyền Chủ tịch Hội đồng trường;
- Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc;
- Ban chấp hành Công đoàn trường;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch các Công đoàn bộ phận;
- Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh;
- Ban Thanh tra nhân dân;
- Trưởng, Phó các tổ bộ môn, tổ công tác.
Nhà Đa chức năngPhó Hiệu trưởng
Phụ trách
Trần Thanh Đức
14:00Hội nghị Tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2019 và triển khai công tác Văn phòng cấp ủy năm 2020.* Các đảng ủy cơ sở trực thuộc.
- Đại diện Thường trực cấp ủy;
- Chuyên viên văn phòng cấp ủy.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên PhủThường trực Đảng ủy Đại học Huế
Thứ Bảy
18.01.2020
06:30Chương trình tặng quà và xe đưa Sinh viên về Tết miễn phí, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020- Ban giám hiệu;
- BTC chương trình xe về tết cho Sinh viên;
- Đại diện đơn vị tài trợ;
- Sinh viên được nhận quà ;
- Sinh viên đăng ký chương trình vé xe về tết;
- Cơ quan báo chí quan tâm.
Cổng trường
Trường ĐHNL
 
Phó Hiệu trưởng
Phụ trách
Trưởng BTC
Trần Thanh Đức