LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 08-09-2019 đến ngày 14-09-2019
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Chủ Nhật
08.9.2019
07:30
&
14:00
Sinh hoạt lớp định kỳ tháng 9- CVHT các lớp;
- Sinh viên các khóa.
Các
giảng đường
CVHT
Thứ Hai
09.9.2019

07:45Họp Ban xây dựng Quy định về quản lý CBVC&LĐHĐ Trường Đại học Nông Lâm khi đi làm chuyên gia, làm postdoc… tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nướcBan xây dựng Quy định về quản lý CBVC&LĐHĐ theo Quyết định số 679/QĐ-ĐHNL ngày 06/9/2019 của Hiệu trưởngPhòng họp số 03Hiệu trưởng
Trưởng ban
Lê Văn An
09:00Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp ĐHH đề tài KH&CN cấp ĐHH “Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương chịu hạn, ngắn ngày, năng suất cao phục vụ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng ứng phó với thời tiết hạn hán ở vùng Bắc miền Trung” do TS. Nguyễn Hồ Lam làm chủ nhiệm, Mã số: DHH 2017-02-96- Theo Quyết định số 621/QĐ-ĐHH ngày 24/5/2019;
- Chủ nhiệm và thành viên dự án;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp
Số 01
Phó Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
09:00Tiếp Đoàn trường ĐH Ritsumeikan, Nhật Bản sang giao lưu, trao đổi
  • - Ban Giám hiệu (Thầy Phùng);
  • - Phòng KHCN-HTQT;
  • - CLB Tiếng Anh sinh viên.
Phòng họp số 03Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
Thứ Ba
10.9.2019
08:30Họp BTC Hội thảo Avis 9BTC Hội thảo Avis 9 theo Quyết địnhPhòng họp số 03Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
14:00Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 58-QĐ/ĐU, ngày 20/6/2018 của Đảng ủy Đại học Huế về tăng cường công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục để hội nhập quốc tế giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030 đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Trường ĐHNL, ĐHH* Trường Đại học Nông Lâm:
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy;
- Trưởng các phòng: Đào tạo, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Khoa học công nghệ -Hợp tác quốc tế;
- Cán bộ Văn phòng Đảng ủy cơ sở.
Phòng họp số 03PGĐ
Huỳnh Văn Chương, UVTV, Phó Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Đoàn Giám sát
15:30Kiểm tra hồ sơ dự thi cao học đợt 2 – 2019- Ban Đào tạo, Đại học Huế;
- Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo (thầy Đức);
- Lãnh đạo phòng Đào tạo;
- Tổ Tổng hợp – tuyển sinh.
Phòng họp số 01Phó hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
Thứ Tư
11.9.2019
08:00Đoàn kiểm tra số 3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.* Đại học Huế:
- Ban Thường vụ Đảng ủy.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên PhủBí thư Đảng ủy
Đại học Huế
13:30Họp Ban xây dựng đề án tái cấu trúc Trường Đại học Nông LâmBan xây dựng đề án tái cấu trúc Trường Đại học Nông Lâm theo Quyết định số 678/QĐ-ĐHNL ngày 06/9/2019 của Hiệu trưởngPhòng họp số 03Hiệu trưởng
Trưởng ban
Lê Văn An
15:00Họp rút kinh nghiệm về mô hình Khoa quản lý Trung tâm thí nghiệm thực hành- Ban giám hiệu;
- Ban chủ nhiệm khoa (Trưởng, phó) Thủy sản, CNTY, Nông học;
- Lãnh đạo Viện NCPT. Trung tâm TNTH Thủy An;
- Trưởng các phòng: ĐT, KHCN&HTQT, TCHC, KHTC, CSVC
Phòng họp số 03Hiệu trưởng
Lê Văn An
Thứ Năm
12.9.2019
08:00Họp Thủ trưởng mở rộng- Ban giám hiệu;
- Thường vụ Đảng ủy;
- Quyền Chủ tịch HĐ trường;
- Chủ tịch Công đoàn trường;
- Trưởng và Phó các Phòng, Khoa, Viện NCPT, Trung tâm TTTV.
Phòng họp số 03Hiệu trưởng
Lê Văn An
08:00Hội đồng báo cáo tiến độ luận văn cao học chuyên ngành Quản lý đất đai, lớp QLĐĐ24A- Hội đồng theo quyết định;
- Học viên cao học lớp QLĐĐ24A.
Phòng họp số 01, 04Chủ tịch hội đồng
13:30Làm việc với TGĐ tập đoàn ITO, Nhật Bản (đơn vị nhận SV CNTP đi internship Nhật bản)- Đai diện Ban giám hiệu;
- Lãnh đạo phòng CTSV;
- Đại diện BCN khoa CKCN;
- SV CNTP của trường đã đi internship tại công ty về nước;
-TGĐ tập đoàn ITO.
Phòng họp số 01Hiệu trưởng
Lê Văn An
14:00Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020:
- 14:00 - 14:50: Hội đồng số 10 (Phòng I.2), Hội đồng số 09 (Phòng I.7)
- 15:00 - 15:50: Hội đồng số 17 (Phòng I.2), Hội đồng số 12 (Phòng I.7)
- 16:00 - 16:50: Hội đồng số 01 (Phòng I.2), Hội đồng số 13 (Phòng I.7).
Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế.Phòng họp I.2 và I.7, số 01 Điện Biên PhủChủ tịch Hội đồng
14:00Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020* Công đoàn cơ sở trực thuộc:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn (đối với đơn vị không có Ban Thường vụ: Chủ tịch và Phó Chủ tịch);
- Các cá nhân nhận khen thưởng theo Quyết định số 1204/QĐ-TLĐ ngày 24/7/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Quyết định số 197/QĐ-CĐN ngày 24/7/2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
- Các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê LợiChủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ Sáu
13.9.2019
08:00Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020:
- 8:00 - 8:50: Hội đồng số 02 (Phòng I.2), Hội đồng số 11 (Phòng I.7)
- 9:00 - 9:50: Hội đồng số 03 (Phòng I.2), Hội đồng số 07 (Phòng I.7)
- 10:00 - 10:50: Hội đồng số 04 (Phòng I.2), Hội đồng số 08 (Phòng I.7).
Thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập của Giám đốc Đại học Huế.Phòng họp I.2 và I.7, số 01 Điện Biên PhủChủ tịch Hội đồng
09:00Tiếp đoàn ĐH Okayama, Nhật Bản- Ban giám hiệu;
- Phòng KHCN&HTQT;
- Thầy Nguyễn Hữu Văn – Khoa CNTY;
- Mời (Quý thầy cô đã từng học TS. Chương trình Okayama).
Phòng họp số 01Hiệu trưởng
Lê Văn An
10:00Đại học Huế tiếp và làm việc với Đại học Okayama, Nhật Bản* Chương trình Okayama:
- PGS. TS. Nguyễn Hữu Văn, Điều phối viên Chương trình;
- Trợ lý Văn phòng Đại học Okayama Huế.
Phòng tiếp khách ĐHH, số 03 Lê LợiP. Giám đốc ĐH Huế
(TS. Đỗ Thị Xuân Dung)
14:00Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020:
- 14:00 - 14:50: Hội đồng số 14 (Phòng I.2), Hội đồng số 15 (Phòng I.7)
- 15:00 - 15:50: Hội đồng số 05 (Phòng I.2), Hội đồng số 16 (Phòng I.7)
- 16:00 - 16:50: Hội đồng số 06 (Phòng I.2), Hội đồng số 18 (Phòng I.7).
Thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập của Giám đốc Đại học Huế.Phòng họp I.2 và I.7, số 01 Điện Biên PhủChủ tịch Hội đồng
15:30Lễ Khai giảng Lớp Cao học quốc tế Okayama - Huế khóa 13 (2019-2022)* PGS.TS. Lê Văn An
* Chương trình Okayama:
- PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Điều phối Chương trình Okayama;
- Các giảng viên của Chương trình;
- Học viên Khóa 12 và 13;
- Cựu học viên của Chương trình.
Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên PhủP. Giám đốc Đại học Huế (TS. Đỗ Thị Xuân Dung)
15:30Tổng kết chuyến giao lưu, trao đổi của Đoàn trường ĐH Ritsumeikan, Nhật Bản- Ban Giám hiệu (Thầy Phùng);
- Phòng KHCN-HTQT;
- CLB Tiếng Anh sinh viên.
Phòng họp số 03Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
Thứ Bảy
14.9.2019
07:30Khai giảng năm học mới 2019 - 2020- Đại biểu, khách mời (có giấy mời riêng);
- Đảng ủy; Ban giám hiệu;
- Trưởng và Phó các đơn vị;
- Cố vấn học tập khóa 53; Trợ lý giáo vụ các khoa;
- BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Sinh viên;
- Bí thư liên chi đoàn;
- Toàn thể sinh viên khóa 53.
Quảng trường sinh viên, Trường Đại học Nông LâmHiệu trưởng
Lê Văn An

14:00 –
21:00
Ngày hội Tân sinh viên, CLB-Đội/Nhóm Năm 2019- Đại biểu mời (có giấy mời riêng);
- Các doanh nghiệp tài trợ;
- BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên;
- BCH Liên chi đoàn, các Chi đoàn K53 ;
- Các CLB, Đội/Nhóm;
- Toàn thể sinh viên và CBGV trường quan tâm.
Quảng trường sinh viênBí Thư
Đoàn Thanh niên