LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 08-07-2019 đến ngày 12-07-2019
 Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
08.07.2019
07:00Làm việc với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ  Quảng Trị- Ban giám hiệu (Thầy Phùng, Thầy Long);
- GS. Nguyễn Quốc Vọng;
- Cô Trần Thị Thu Hà – Khoa Nông học.
Tỉnh
Quảng Trị
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
09:00
-
11:00
Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế Mã số DHH 2017-02-96 do TS. Nguyễn Hồ Lam làm chủ nhiệm.- Theo Quyết định số 621/QĐ-ĐHH ngày 24/5/2019;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- CBGV quan tâm.
Phòng họp số 01Phó Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
15:00Hội đồng thẩm định giáo trình: “Nguyên liệu, công nghệ và kiểm soát chất lượng trong sản xuất bia” do PGS. TS. Đỗ Thị Bích Thủy chủ biên- Hội đồng theo Quyết định số 436/QĐ-ĐHNL ngày 4/7/2019;
- Nhóm tác giả biên soạn giáo trình.
Phòng họp số 01Chủ tịch Hội đồng
 Thứ Ba
09.07.2019
     
 Thứ Tư
10.07.2019
     
 Thứ Năm
11.07.2019
16:00Họp Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa VBan Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên PhủBí thư Đoàn
Đại học Huế
 Thứ Sáu
12.07.2019
08:00
-
08:30
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế; Mã số: DHH 2018-02-105 do ThS. Trần Thị Thúy Hằng làm chủ nhiệm- Theo Quyết định số 100/QĐ-ĐHNL;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
 
Phòng họp
Số 01
 
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
 08:30
-
09:00
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế; Mã số: DHH 2018-02-106 do TS. Nguyễn Văn Minh làm chủ nhiệm- Theo Quyết định số 100/QĐ-ĐHNL;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
 
Phòng họp
Số 01
 
 
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
 
 09:00
-
09:30
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế; Mã số: DHH 2018-02-109 do ThS. Lê Thị Kim Anh làm chủ nhiệm- Theo Quyết định số 100/QĐ-ĐHNL;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
 
Phòng họp
Số 01
 
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
 
 09:30
-
10:00
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế; Mã số: DHH 2018-02-110 do ThS. Trần Phương Đông làm chủ nhiệm- Theo Quyết định số 100/QĐ-ĐHNL;
- Chủ nhiệm đề tài và thành viên nghiên cứu;
- Đại diện Ban chủ nhiệm khoa có đề tài được kiểm tra.
 
Phòng họp
Số 01
 
Phó Hiệu trưởng
Lê Đình Phùng
 14:00Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ thực phẩm, Mã số 9540101 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.- Thành viên Hội đồng và Tổ giám sát theo Quyết định số 840/QĐ-ĐHH ngày 21/6/2019 của Giám đốc ĐH Huế.
* Trường Đại học Nông Lâm:
- Đại diện Ban giám hiệu (Thầy Trần Thanh Đức);
- Tổ soạn thảo Đề án.
Phòng họp I.7, số 1 Điện Biên PhủChủ tịch Hội đồng
 18:00Tư vấn tuyển sinh trực tuyến 2019 (số 5)Ban TV&QBTS 2019 theo Quyết định số 1488/QĐ-ĐHNL, ngày 16/11/2018Phòng họp số 04Ban TV&QBTS 2019