LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 11-02-2019 đến ngày 15-02-2019
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
11.02.2019
08:00Hội ý Thủ trưởng đầu năm- Ban giám hiệu;
- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc
Phòng họp
Số 03
Hiệu trưởng
Lê Văn An
09:00Gặp mặt đầu xuân cán bộ viên chức  và lao động Trường Đại học Nông Lâm- Toàn thể  cán bộ viên chức và lao động Trường Đại học Nông Lâm (Tổ chức gặp mặt đầu xuân theo đơn vị)Các đơn vị trực thuộcThủ trưởng
các đơn vị trực thuộc
Thứ Ba
12.02.2019
08:00Thông qua Hội đồng Đại học Huế về kế hoạch và dự toán ngân sách 2019* Đại học Huế:  
- Thành viên Hội đồng Đại học Huế theo Quyết định số 1355/QĐ-ĐHH ngày 30/11/2017 của Giám đốc Đại học Huế; - Ban KHTC: Trưởng, Phó Ban;
- Trưởng các Ban: CSVC, KHCN&MT. 
* Trường ĐHYD: Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường.
Phòng họp I.2, số 04 Lê LợiChủ tịch Hội đồng Đại học Huế
Thứ Tư
13.02.2019
08:00Hội nghị ngân sách năm 2019* Các trường đại học, viện thành viên; các đơn vị trực thuộc:
- Hiệu trưởng;
- Trưởng phòngKHTC, CSVC, KHCN&MT;
- Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán.
- Trưởng phòng và KTT Bệnh viện Trường ĐHYD
Hội trường ĐHH, số 03 Lê LợiGiám đốc Đại học Huế
14:00Ban giám hiệu làm việc với Viện NCPT
  • Ban giám hiệu;
  • Lãnh đạo Viện NCPT
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
Thứ Năm
14.02.2019
08:00Hiệu trưởng làm việc với phòng KHTC và phòng CSVC- Ban giám hiệu;
- Lãnh đạo phòng KHTC; CSVC
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An
Thứ Sáu
15.02.2019